molenweekend mei 2008


Ons 10e Mills On Air weekend werd gehouden op 10/11 mei 2008

in de Coppens molen aan de Kerkstraat te Zeeland.


Kort verslag van de Molendag in de Coppens molen in Zeeland

Op zaterdag 10 mei zijn we met een groep zend amateurs van de Veron Oss om 13.30 uur
begonnen met opbouwen bij de molen aan de Kerkstraat in Zeeland.
Na eerder overleg met de Molenaar de heer Van Dongen konden we onze gang gaan en hadden we alle ruimte en een perfecte locatie.
De buurman Fam. Van de Ven was bereid om de autostalling toe te laten en zodoende hadden we plaats genoeg om een verticale antennen voor 40meter met draden af te spannen aan de voorkant van de molen en konden we een dipool van 2 keer 20meter ophangen vanuit de as omdat er toch geen wieken aan zaten.
Ook hadden we voor lokaal verkeer tot ongeveer 30km een inpraatstation op 2meter.
Rond 17.00 uur was met behulp van de molenaar alles opgehangen en konden we testen.
Het nadeel was dat er vele Russen in de lucht waren want er was een contest bezig waar velen aan mee doen en wij wilde molens werken en die zaten in Engeland. Dus maar even contesten tussendoor.
Op zaterdag hadden we s’avonds om 23.00 uur wel 40 verbindingen op 7 MHz maar daarvan slechts 2 molens.
Op zondag om 09.00 maar weer begonnen en al snel bleek dat er toen meer te halen was.
We starten op 80m en daar was weinig contest verkeer dus rustig. Met de groep zijn we door gegaan tot 15.30 en toen hadden we het aantal van 12 molens en veel plezier beleefd.
Ook het aantal dat even een praatje kwam maken of de zendamateurs die even achter de set kropen hadden plezier en we hadden ongeveer 35 bezoekers.
Al met al een gezellig weekend en om 16,45 was alles weer netjes zoals het was en waren wij weer een ervaring rijker.
Molenaars bedankt voor het prachtig onderkomen . Familie van der Ven bedankt en ook alle helpers en bezoekers bedankt.


PA7PYR/windmill


Rien de Louw
 

 

Persbericht "Coppensmolen"

De Coppensmolen in Zeeland was met molendag een zendstation.

Zeeland- De nationale molen- en gemalendag werd dit jaar gehouden op zaterdag 10 mei en op zondag 11 mei. Het was dit jaar voor de eerste keer mogelijk de Coppensmolen ook op zondag te bezoeken.  De Coppensmolen wordt momenteel gerestaureerd. De wieken zijn verwijderd; er staat een  molenromp. Toch hebben de molenaars van de Coppensmolen en de amateur radiovereniging Veron,  afdeling Oss, er bijzondere molendagen van weten te maken.

De Coppensmolen als graanmolen.

De Coppensmolen werd eeuwenlang gebruikt voor het malen van graan. Als gevolg van de technische ontwikkeling verdwenen molens vanaf het eind van de 19e eeuw steeds meer uit beeld en werden gesloopt. Het waren de stoom-, diesel- en elektrische gemalen, die de rol van de molens overnamen. Gelukkig zijn in Zeeland de drie molens overgebleven en te bewonderen.  Veel bezoekers namen deze gelegenheid waar om de Coppensmolen te bekijken. Normaliter is tijdens de molendag de openstelling te herkennen aan de blauwe wimpel, die dan uithangt. Maar dit jaar werden er andere vlaggen uitgestoken en werden diverse antennes op en nabij de molen aangebracht. Omdat de molen niet kon draaien heeft de radioamateurvereniging Veron voor een extra attractie gezorgd.

 Veron afdeling Oss.

Deze vereniging uit Oss bestaat uit 80 leden en is al meer dan 50 jaar oud.  De leden zijn radioamateurs die zenden en radiogolven ontvangen. Vanuit diverse omroepstations over de hele wereld ontvangen zij uitzendingen en radioboodschappen.  Tijdens zo’n weekend worden er contacten tot stand gebracht met BraziliŽ, China of Japan. Als er een contact tot stand is gebracht, wordt door het omroepstation een bevestiging met gegevens verzonden met de tijd, de datum en het ontvangst. Hiermee wordt de uitzending  bevestigd en vastgelegd op een QSL-kaart. Tijdens de uitzendingen van de molendagen werd een kaart gebruikt met een afbeelding van de Coppensmolen. Ook wordt op de kaart de plaatsbepaling aangegeven. Tijdens het molenweekend was dat  “JO21UQ”. Hiermee wordt met een computerprogramma het aantal kilometers tussen de twee stations berekend. In Engeland waren tijdens de molendagen ongeveer 30 molens als station ingericht. In Nederland was de Coppensmolen de enige die als zendstation werd ingericht. De radioamateurs kregen de opdracht om tijdens het weekend met minstens 10 molens contact te maken, zodat daarmee een certificaat wordt gehaald.

 Wedstrijd.

Op zaterdag 10 mei, om 13.30 uur, zijn de zendamateurs, Rien de Louw (Zeeland), Ad van den Akker (Heesch), Piet van Dijke (Oss), Alex Zoutendijk (Uden), Stephan van de Heuvel (Veghel) en Jaap Caljouw (Veghel), van de Veron afdeling te Oss, begonnen met opbouwen van de zenders, antennes, etc. Omdat de Coppensmolen niet kon draaien, konden de zendamateurs hun gang gaan. De buurman Jan van der Ven was bereid om zijn parkeerplaats beschikbaar te stellen. Er werden verticale antennes van 40 meter met draden afgespannen.  Aan de voorkant van de molen werd een dipool  van 2 keer 20 meter aan de askop van de molen  gehangen. Voor het lokaal verkeer tot 30 km werd een inpraatstation aangebracht. Rond 17.00 uur was, met behulp van molenaar Cees van Dongen, alles opgehangen en konden de zendamateurs testen. Helaas bleek dat er veel Russen in de lucht waren.  Er was een contest bezig, waar velen aan meedoen. Een contest is een wedstrijd waarbij geprobeerd wordt, om met zoveel mogelijk stations te werken. Op zaterdag werden om 23.00 uur wel 40 verbindingen op 7 Mhz gemaakt, maar daarvan slechts 2 met molens uit Engeland. Op zondag om 09.00 werd weer begonnen om contact te maken met de molenstations in Engeland. Men ging door tot 15.30 uur. Uiteindelijk werd met 12 molens contact gelegd en werd het doel bereikt.

 Gezellig.

Diverse belangstellenden kwamen op de Coppensmolen af. Sommigen kwamen voor een praatje, anderen waren zendamateurs,  die even achter de set kropen.  Het was erg gezellig en alles zag er heel professioneel uit. Zondag, om 16.45 uur, was alles weer opgeruimd en waren de molenaars en de zendamateurs weer een ervaring rijker. De Coppensmolen was even een middelpunt in het radioverkeer en de zendamateurs uit Oss hebben hun certificaat gehaald.


Fotografie © 2008 - Stephan - NL13154

Tekst © 2008 - Rien - PA7PYR


Copyright © 2008 - Stephan NL13154
All Rights Reserved